Administratieve ondersteuning

TPPC biedt freelance administratieve ondersteuning op maat voor KMO’s, vrije beroepen en zelfstandigen. Hierdoor kunt u zich concentreren op de kernactiviteiten van uw onderneming.

Spendeert u liever meer tijd aan zaken waarin uw passie ligt? Maak dan gebruik van de administratieve ondersteuning van TPPC.

TPPC houdt van administratief werk, dit is onze meerwaarde. Laat uw tijdrovende administratie met een gerust hart aan ons over.

Transcriptie

Voor het transcriberen (uittypen van uw dictaten) zoals plaatsbeschrijvingen, interviews, eindwerken, … kan u bij TPPC terecht.

Administratieve ondersteuning

TPPC biedt freelance administratieve ondersteuning op maat voor KMO’s, vrije beroepen en zelfstandigen. Hierdoor kunt u zich concentreren op de kernactiviteiten van uw onderneming.

Spendeert u liever meer tijd aan zaken waarin uw passie ligt? Maak dan gebruik van de administratieve ondersteuning van TPPC.

TPPC houdt van administratief werk, dit is onze meerwaarde. Laat uw tijdrovende administratie met een gerust hart aan ons over.

TPPC ontlast u door volgende taken uit handen te nemen:

 • Uittypen van verslagen, zoals vergaderingen.
 • Mails opmaken die naar klanten dienen verstuurd te worden.
 • Sorteren van documenten en facturen.
 • Input van data.
 • Offertes en facturen: na een grondige kennismaking met uw bedrijf kunnen we met de verkregen informatie uw offertes en facturen opmaken en versturen.

Waarom kiezen voor TPPC?

 • Aantal uren van prestatie is steeds bespreekbaar.
 • U betaalt enkel voor gepresteerde uren.
 • U krijgt meer tijd voor uw passie.
 • Gespecialiseerde administratieve ondersteuning.
 • Wij staan steeds ter beschikking.
 • Flexibel.
 • Discreet.

 

Transcriptie

Voor het transcriberen (uittypen van uw dictaten) zoals plaatsbeschrijvingen, interviews, eindwerken, … kan u bij TPPC terecht.

WAT IS TRANSCRIBEREN?

Transcriberen is het omzetten van een audiobestand of geluidsopname naar tekst. Hierbij heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit een woordelijke transcriptie en een letterlijke transcriptie.

Woordelijke transcriptie:

Bij het woordelijk verslag of transcriptie van een vergadering of audiobestand kiest u ervoor om niet letterlijk alles neer te schrijven of te voorzien van een timestamp uit het audiobestand. In een woordelijk verslag of een woordelijke transcriptie staat de inhoud van wat er gezegd wordt in een vergadering of in een audiobestand centraal. Hier wordt niet gewerkt met timestamps. Niet ieder kuchje, lachje, ieder pauze of iedere hapering wordt weergegeven. In een woordelijke transcriptie zijn versprekingen of andere gebeurlijke incidenten niet belangrijk. Hier gaat het om de inhoud. In een woordelijke transcriptie kan, net omdat het over een geluidsbestand van het spontane gesproken woord gaat, het geschrevene afwijken van wat er werkelijk wordt gezegd. Bij een woordelijke transcriptie zal wie de transcriptie neerschrijft, ervoor zorgen dat alle uitgeschreven zinnen voldoen aan de grammaticaregels van de Nederlandse taal. Ook zorgen wij ervoor dat herhalende informatie of dubbele uitspraken niet in het verslag of transcriptie voorkomen.

Letterlijke transcriptie:

Het woord letterlijk maakt al meteen in grote mate duidelijk wat er bedoeld wordt met een letterlijk transcriptie. Hierbij wordt letterlijk genoteerd wat men hoort tijdens een vergadering of tijdens het beluisteren van een audio- of videobestand. Ieder kuchje, iedere pauze, zucht, lach, aarzeling of verspreking wordt mee genoteerd (tenzij anders besproken). Bij letterlijke transcriptie kunnen timestamps gebruikt worden indien gewenst. Deze geven tot op de seconde weer wanneer iemand begint te praten. Deze timestamps worden aan het begin van een getranscribeerde zin gezet en telkens een andere deelnemer aan het gesprek begint te praten. Zo is duidelijk wie wat heeft gezegd, op welke manier en wanneer. Letterlijke verslagen of transcripties zijn bijgevolg zeer gedetailleerd en uiterst volledig. Geef duidelijk door wanneer u timestamps wenst voor een letterlijke uitwerking. Zo kunnen wij hier rekening mee houden naar tijdsindeling toe.

Neem vrijblijvend contact op indien u van onze dienst gebruik wenst te maken!

HERSTELLING

Gedetailleerde offerte aanvragen

TPPC stelt nieuwe computers samen, volledig naar uw wens. Als het nu is om te gamen, foto’s te bewerken of video’s monteren, wij garanderen degelijkheid volgens uw budget.

Contacteer ons

Thomas Persyn
+32(0)472/82.69.14
thomas@tppc.be
We werken enkel op afspraak

Weststraat 141
8800 Roeselare